" KAŽDÝ ČLOVEK SA MOŽE STAŤ MAJITEĽOM PSA, ALE NIE KAŽDÝ JEHO DOBRÝM PSOVODOM.
TÚHA MAŤ PSA MUSÍ BYŤ PODLOŽENÁ VÁŽNYM ZÁUJMOM O VŠETKO TO, ČO S TÝM SÚVISÍ.

„NAJPRV SI MUSÍ
ČLOVEK PREMYSLIEŤ, K ČOMU PSA CHCE A Z TOHO ODVODIŤ, AKÉHO PSA SI VYBRAŤ.“
„JE VHODNÉ PRIHLÁSI
Ť SA DO NIEKTOREJ KYNOLOGICKEJ ORGANIZÁCIE A ZÚČASTNIŤ  SA SO PSOM ORGANIZOVANÉHO VÝCVIKU AKONÁHLE MÁ ŠTEŇA 4 - 5 MESIACOV!"
Citáty od Ing. Karla Hartla
JABLONICKÁ KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA