OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR    MALÝCH PLEMIEN
podľa Národného skúšobného poriadku ZŠK SR